Hvorfor Psykoterapeutforeningen?

Nedenstående er klippet fra foreningens folder:

Titlen Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, derfor vil alle kunne nedsætte sig som sådan.

Så når du ønsker psykoterapeutisk assistance, er det vigtigt at få kvalificeret og professionel hjælp.

Psykoterapeutforeningen har til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemt og sikkert at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut. 

Foreningen stiller store krav til medlemmernes uddannelse og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure.

Medlemmerne skal have en lang eller mellemlang grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut. Dvs., at den skal have en social- eller sundhedsfaglig karakter.

Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig og man skal efterfølgende have mindst tre års erhvervserfaring. 

Ud over grunduddannelsen, skal foreningens medlemmer have en psykoterapeutisk efteruddannelse fra en anerkendt psykoterapeutisk retning. Den psykoterapeutiske uddannelse skal være af mindst fire års varighed og medlemmet skal selv have været i omfattende terapi.

Psykoterapi er et fag, der stiller store krav til terapeutens etiske holdninger og menneskelige værdigrundlag. Derfor er Dansk Psykoterapeuforenings  medlemmer forpligtede til at overholde foreningens etiske regler. Medlemmet forpligter sig herunder til at holde sig fagligt ajour.

Foreningens hjemmeside

Foreningen har et permanent etikudvalg. De etiske regler kan læses på foreningens hjemmeside: dpfo.dk