Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få støtte til at klare alle konflikter, der kan opstå i de relationer, du indgår i, dér hvor du er i livet. Lyt gerne til de små videoer, der ligger på forsiden, som forklarer lidt om det hele.

Du kan også få hjælp, hvis dit problem handler om "levn" fra barndommen/opvæksten og lære at cope med de vilkår, du nu engang er vokset op under. Det kan være angst, lavt selvværd/svært ved at stå op for dig selv/at sige fra, vrede, overgreb osv.

Og du kan få hjælp til at håndtere stress, depression, sorg, turen igennem en skilsmisse osv.

Så der er hjælp at hente, hvad enten det er ting som fx rygestop, vægttab/-øgning, tandlægeskræk, angst/fobier, lavt selvværd, sorg, kriser, traumer/PTSD - eller et helt tredje følelsesmæssigt problem.

Hypnose  kan virke som det rene trylleri, og ofte er man færdig med problemet efter en gang eller to.  Al hypnose er selvhypnose, så bortset fra at jeg guider dig, er det dig selv, der gør det indre arbejde.
Mht. samtaleforløb, er det vigtigt, at du ved, at man ikke kan trylle tingene i orden, men at du selv skal gøre arbejdet - støttet af de coping-strategier, du lærer at benytte under forløbet - dvs. det er dig selv, der laver det hårde arbejde, men støttet af vores kontakt igennem samtalerne.

Trusler i livet

Når mørke skyer hænger truende over dig og du føler dig depressiv og i dårligt humør, uden at du kan se lys for enden af tunnelen, kan både hypnosen og samtalerne hjælpe dig til at få overblikket og glæden ved livet tilbage igen.

Terapi kan føles som en jungle

Terapien  hjælper dig til en bedre tilværelse. Vejen dertil kan dog til tider føles lidt som en jungle at komme igennem, så du skal være indstillet på at ville arbejde med dig selv og bruge den tid, der skal til. Er du det, så lover jeg at støtte dig hele vejen.

Ude på den anden side af terapien

Når du er færdig med et terapiforløb, får du lettere ved at overskue de bump, som livet kan give, da du lærer at bruge copingstrategierne til at rejse dig hurtigt igen og til at bevare dig selv i kontakten med dine medmennesker.

 

Trusler i livet
Trusler i livet.

Terapi kan føles som at bevæge sig igennem junglen
Terapi kan føles som at bevæge sig igennem junglen.

Overskud og frihed
Ude på den anden side af terapien.