Samtaleterapi (kropterapi)

Når man beslutter sig for at gå i terapi, har man taget en betydningsfuld, personlig beslutning, som kræver tillid til terapeut og behandlingsmetode. Her kan du læse lidt om den organiske psykoterapi. Du kan se mere om de enkelte værktøjer, som psykoterapien indeholder, ved at klikke på undermenuerne til Organisk Psykoterapi.

Det vigtige i forhold til succes med behandlingen er, at du har viljen til at ændre handlingsmønstre. Dvs. at det er dig selv, der gør arbejdet. Jeg hjælper dig dog undervejs med at finde værktøjerne til det og støtter dig i processen frem til en varig ændring.

Organisk psykoterapi (også kaldet kroppsykoterapi) er en terapiform, som er rettet mod kroppen og som har klienten i centrum. Formen er siden 1982 udviklet i samarbejde mellem psykoterapeuterne Tove Bjerg og Inge og Kresten Ravnkjær. I terapien indgår kropterapi, gestaltterapi og kognitiv terapi.

Det er en "langsom" terapiform, hvor du lærer at mærke, hvad der sker i kroppen i forskellige situationer. Det er vores naturlige forsvar at lukke af for disse fornemmelser, når der er "fare" på færde. Dette var godt for dig da du var helt lille eller et halvstort barn, men bliver meget ofte en ulempe i dit voksenliv. Et typisk forløb bruger ca. 5-10 samtaler á 1½ time. I starten ligger samtalerne med ca. 1 - 2 ugers mellemrum - senere går der typisk 1 måneds tid til halvanden imellem. 

I organisk psykoterapi kombineres samtaleterapi med kropslige og kontaktmæssige teknikker. Gennem kontakten mellem klient og terapeut, opbygges den tillid, der gør, at du tør åbne i forhold til mere sårbare og smertefulde områder.

Terapi anvendes i dag ikke kun over for personer med psykiske lidelser, men også som en vej til personlig vækst og selverkendelse. Man kan gå i individuel terapi for at få det godt med sig selv og sine omgivelser og man kan vælge at gå i parterapi for at løse specifikke konflikter i sit parforhold eller for at udvikle parforholdet og blive tæt knyttet til sin partner. Parterapi kan også bruges sammen med en veninde/ven, dér hvor venskabet står over for en udfordring, man ikke selv magter at løse og hvor man ikke ønsker at bryde venskabet. Eller du kan bruge det sammen med en eller flere af dine børn.

Kort sagt: Terapien kan bruges dér, hvor du ønsker at bevare en relation i en sund og god udvikling.

Organisk psykoterapi

Gennem organisk psykoterapi (kropterapi) lærer du at mærke, hvad der sker i kroppen og hvordan du reagerer på dine omgivelser. Du får en følelse af at være fri og føle dig godt tilpas i kroppen. Samtidig får du fornyet appetit på livet og mod på at afprøve dine grænser.

Relationer

Har du knas med nogle af dine relationer, enten i familien, på arbejdspladsen eller et helt tredje sted, kan det ofte have noget med dine skyggesider at gøre. Det er befriende at arbejde med disse sider, da du får et meget mere frit forhold til dine relationer – og dermed også med dig selv.