Kropterapi

Kroppen er et "intelligent" organ, hvorigennem du kan udfolde og bevare dig selv sammen med dit miljø. Under opvæksten kan der have været forhold, som har hindret de vækstfremkaldende forhold - fx en streng eller fraværende forælder. 

Under en sådan opvækst dannes et forsvar, hvor kroppen "tager over" og passer på barnet, fordi barnets miljø ikke formår det. Der dannes således et muskulært forsvar, som stadig sidder i kroppen og danner forskellige handlemønstre, når du som voksen føler dig presset i forskellige situationer.

Nogle af disse handlemønstre kan være blevet uhensigtsmæssige nu, hvor du er blevet ældre og står derfor i vejen for et frit og godt liv.

Den "kerne", der arbejdes hen imod i terapien, er den "jeg-opfattelse", som du havde, før det muskulære forsvar blev startet. Den jeg-opfattelse, muskelforsvaret giver dig er "falsk" og stemmer ikke overens med den oprindelige jeg-opfattelse: "kernen".

Igennem terapien hjælpes du til at re-organ-isere dit liv til en ny form, som passer til indholdet af din oprindelige kerne. Når det sker, vil du starte en organisk udviklingsproces og finde ind til den autentiske kernekvalitet. Dette skaber en indsigt i dig selv, som skaber en varig ændret form.

For at dette kan lykkes, må den terapeutiske atmosfære være præget af lydhørhed for dine unikke kvaliteter og følge dine behov. Denne lydhørhed er jeg under min uddannelse trænet i. Dvs. din terapi foregår i trygge rammer for at skabe den tillid, der gør, at du kan lukke op til sårbare og smertefulde problematikker.