Gestaltterapi

Gestaltterapiens fader var Frederick S. Perls, som levede fra 1894 til 1970. I sin tankegang er gestaltterapien eksistentialistisk og tror på det personlige valg og ansvar. Eksistentialisterne tilskriver, hvad de ser, en mening ud fra den sammenhæng, det foregår i. Gestalt (kommer af tysk) betyder helhed eller skikkelse. 

Afhængigt af, hvad vi er opmærksomme på her og nu, lader vi det, opmærksomheden er henledt på, være forgrund og alt andet, som er uden for opmærksomheden, være baggrund. Man siger, at man gestalter i figur og grund. Ofte er dét, man har sat forrest som figur, en uafsluttet gestalt. Uafsluttede gestalter vil sige et ufærdigt billede, man har med sig fra barndommen - fx et raseriudbrud, der blev stoppet, en sorg, der ikke blev gjort plads til eller en glæde, der ikke blev tålt.  

Når man arbejder gestaltterapeutisk, opøver og træner man opmærksomheden over for, hvordan man gestalter her-og-nu-situationer ud fra de aktuelle følelser og behov, men også over for de uafsluttede gestalter, man har med sig. 

For at finde ind til de uafsluttede gestalter, arbejder man her-og-nu. De uafsluttede gestalter har en tendens til at træde frem i nuet. Hele livet arbejder man på at gøre de ufærdige gestalter færdige.

Det terapeutiske arbejde består således i at hjælpe med at gøre arbejdet færdigt. Det kan man gøre igennem bevidstgørelse (awareness) ved at gen-iscenesætte fortidens situation (gestalten) i et psykodrama - dvs. man laver et lille rollespil, hvor de låste følelser får lov at komme frem og blive gjort færdige. 

Et andet værktøj i gestaltterapien er den tomme stol, hvor man "inviterer" et fiktivt familiemedlem eller en bekendt ind i stolen over for klienten. Man skifter stol for at aktualisere de ufærdige gestalter, således at man i den ene stol er sig selv og i den anden stol er den person, man har inviteret ind. Her kan man så mærke, hvad den anden person ville svare på det, man siger til ham eller hende. På den måde falder tingene på plads inden i én og man kan komme til at gøre sin uafsluttede gestalt færdig og skifte figur/grund. Kan man det, har man lært sig at være til stede lige nu og her.